Nếu chán cầm sách, hãy thử xài kindle

Xin đừng hiểu lầm. Tôi không có ý định tuyên truyền cho việc sử dụng sách không có bản quyền. Tôi chỉ thực sự ái ngại về con số thống kê của Bộ Thể thao – Văn hóa – Du lịch vào tháng 4/2013, khi cho rằng người Việt không đọc nổi một cuốn sách/năm. Lý do thì có nhiều (chung quy chắc lại một … Continue reading Nếu chán cầm sách, hãy thử xài kindle