Tự sự của một người làm PR – ngày 5

Vậy quan hệ công chúng thực sự là gì? Trong giáo trình của chúng tôi ở trường đại học, định nghĩa chính thức về quan hệ công chúng được sử dụng cho giảng dạy là “những nỗ lực được lên kế hoạch, kéo dài liên tục nhằm phát hiện, thiết lập, duy trì và phát triển những mối quan hệ có lợi cho cá nhân/tổ … Continue reading Tự sự của một người làm PR – ngày 5

Tự sự của một người làm PR – ngày 4

CHƯƠNG 2- QUAN HỆ CÔNG CHÚNG LÀ GÌ? Tháng 11 năm 2001, khoảng năm năm sau ngày SH Communications sụp đổ, tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu mới của mình với T&A Communications. Khó khăn đầu tiên đến với chúng tôi khi cơ quan quản lý cấp phép của Sở Kế hoạch và Đầu tư kiên quyết không cấp phép cho công ty “quan hệ … Continue reading Tự sự của một người làm PR – ngày 4

Tự sự của một người làm PR – ngày 3

Tự sự của một người làm PR – ngày 1 Tự sự của một người làm PR – ngày 2 Năm năm ngủ quên và cuộc gặp gỡ bước ngoặt Thất bại của SH Communications là một đòn mạnh giáng vào lòng tự tin của tôi. Dù thất vọng, tôi cũng hiểu rằng ở thời điểm đó, các doanh nghiệp Việt Nam chưa sẵn sàng … Continue reading Tự sự của một người làm PR – ngày 3

Tự sự của một người làm PR – Ngày 2

Tự sự của một người làm PR – ngày 1 Tôi học được gì từ khoa PR ở trường đại học? Trở lại với khóa học của chúng tôi về quan hệ công chúng. Nhiều năm sau này, các bạn sinh viên thường hỏi tôi đã học được gì ở trường đại học. Câu trả lời là: rất nhiều và cũng rất ít! Những năm … Continue reading Tự sự của một người làm PR – Ngày 2