9 dấu hiệu cho thấy cô ấy là người bạn đời lý tưởng của bạn

Bạn đã tìm thấy người phụ nữ của đời mình chưa? Có một số dấu hiệu bạn nên tìm kiếm từ nửa kia của mình, từ sự thấu cảm đến lòng thủy chung. Những dấu hiệu này sẽ giúp cả hai hiểu và yêu thương lẫn nhau. Hãy kiểm tra 9 dấu hiệu sau để biết rằng bạn có nên lấy cô ấy hay không. … Continue reading 9 dấu hiệu cho thấy cô ấy là người bạn đời lý tưởng của bạn

Work as you will die tomorrow

My Japanese boss is an innovative person. He always requires his employees thinking further than the solutions for present. “Never be afraid to make the big changes!” – said he. When you get stuck among many choices that you don’t know what is the best to choose, he encourages you to choose the most innovative way. That solution used to be the motivation of Apple … Continue reading Work as you will die tomorrow