Khởi nghiệp làm anh bảo vệ, sau 1 năm tôi đã trở thành một lập trình viên, cuộc đời bước sang trang mới

Câu chuyện được Jose Manuel Gallego, lập trình viên back-end tại Kubide, đồng sáng lập Open Source Weekends, chia sẻ trên Tech in Asia. Từ tấm bé tôi đã thích máy tính. Tuy nhiên, điểm số của tôi trong kỳ thi đại học không đủ cao để có thể đăng ký học tại lĩnh vực liên quan đến máy tính. Vì vậy, tôi đã học … Continue reading Khởi nghiệp làm anh bảo vệ, sau 1 năm tôi đã trở thành một lập trình viên, cuộc đời bước sang trang mới

Ngắt bỏ Internet ở nhà là điều tích cực nhất mà chúng tôi từng làm

Đầu năm nay, tôi đã ra một quyết định quan trọng là cắt bỏ dịch vụ Internet ở nhà tôi. Đây là quyết định tích cực nhất mà tôi từng làm. Tôi đã không cảm thấy thoải mái với khối lượng thời gian mà tôi đã lãng phí – tôi cảm thấy mình có thể làm được nhiều thứ có ý nghĩa hơn là online … Continue reading Ngắt bỏ Internet ở nhà là điều tích cực nhất mà chúng tôi từng làm