Tuan_mami_nem_ot_bot

Lần đầu xem In:Act – Cảm giác mới về khái niệm “vô nghĩa”

Khi mò lên Nhà Sàn Collective là lúc 7h tối, người chật cứng như nêm bên ngoài hiên, trong phòng, và trên sảnh gác 2 của Art Vietnam Gallery. Chỉ kịp chào mấy ace tình nguyện viên cùng mình ở Nhà Sàn, sau đó tôi tập trung vào những nghệ sĩ đang trình diễn ngay trước mắt tôi, xem cụ thể họ đang làm gì. … Continue reading Lần đầu xem In:Act – Cảm giác mới về khái niệm “vô nghĩa”