The Pink Day

Có ai đó đã từng hát: “Mỗi ngày, tôi chọn một niềm vui.” Đó có thể là nghệ thuật sống 365 ngày trọn niềm vui. Nhưng thực tế, mỗi khi ta thức dậy, ấn F5 vào cuộc sống hàng ngày, chẳng có mấy niềm vui ta được lựa chọn. Trong chiếc giỏ của chúng ta cũng chỉ quanh đi quẩn lại: mua một bó hoa, … Continue reading The Pink Day