Một công việc mới

Sau khi chia tay với mấy anh chàng cao-bồi-không-gian Bravebits, tôi lại lao vào một cuộc phiêu lưu mới với ekip Nhà Sàn collective. Đây là một group đã tồn tại được 16 năm tại VN, được lập ra với mục đích hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đương đại. Thực ra, công việc chuyên môn của tôi … Continue reading Một công việc mới