Hamartia

Cuốn từ điển bằng hình ảnh về những từ ngữ hiếm gặp

Cuốn từ điển này chứa đựng cả một kho báu về  nghệ thuật ngôn từ. Là một người yêu thích ngôn ngữ, đặc biệt về những từ ngữ mang nhiều ý nghĩa nội hàm và những từ hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng (do không được dùng thường xuyên), tôi ngay lập tức bị mê mẩn với những bức tranh mô tả từ ngữ hiếm gặp … Continue reading Cuốn từ điển bằng hình ảnh về những từ ngữ hiếm gặp