toi-me-cafe-tran-lap

Tôi mê cafe (Trần Lập)

Bên ly cafe, một sáng hứng chí, tôi treo một status: “Mình đã uống khoảng 7.500 ly cafe sau hơn hai mươi năm qua. Mỗi ngày một ly như sáng nay chẳng hạn”. Cứ chia bình quân thế thôi chứ cũng có những sáng chẳng được giọt cafe nào vào bụng nhưng cũng có nhiều hôm không chỉ là một ly. Ngay trong khi treo … Continue reading Tôi mê cafe (Trần Lập)