Contact

hiepcopywriter

Họ & tên: Vũ Quốc Hiệp

Nghề nghiệp hiện tại: Marketing Manager – Cốc Cốc

Freelance: DDG, Bravebits, Nhasan Collective, theW, freely

Sở thích: aikido, tiểu thuyết, du lịch, viết lách, marketing digital, nghệ thuật, âm nhạc, phụ nữ

Liên hệ:

Email: hiepcopywriter@gmail.com

Facebook: facebook.com/hiepcopywriter

LinkedIn: https://goo.gl/OuzVww

Mobile: 0976.754.486

 

Bạn có thể liên lạc với tôi bằng cách điền vào form này:

Advertisements