Ngày 20: Sức khỏe

Thứ quan trọng nhất trong cuộc đời bạn đó là sức khỏe: không có sức khỏe, bạn sẽ chẳng có gì cả.

Tại sao chúng tôi lại xếp chủ đề sức khỏe vào những ngày cuối của cuộc hành trình này? Bởi vì trước hết, chúng ta phải hệ thống lại cuộc sống của chúng ta trước. Đây cũng là điểm chính yếu xuyên suốt cuộc hành trình này: vứt bỏ những gì thừa thãi không cần thiết, để chúng ta có thể tập trung vào những thứ thực sự có ý nghĩa còn lại. Và giờ đây, chúng ta mới bàn về thứ có ý nghĩa nhất trong cuộc sống: sức khỏe của chúng ta.

Để tăng cường thể chất vật lý, chúng ta sẽ tập trung vào hai lĩnh vực chính: ăn kiêng và tập luyện thể thao. Hãy xem kế hoạch chi tiết về hai lĩnh vực này trong hai bài viết dưới đây:

Những suy tư của người theo chủ nghĩa tối giản về vấn đề ăn kiêng

[hyperlink] Chế độ luyện tập hàng ngày của người theo chủ nghĩa tối giản [hyperlink]

“Sức khỏe” là ngày 20 trong Hành trình 21 ngày hướng tới cuộc sống tối giản. Hãy tiếp tục với ngày 21. Để bắt đầu đọc những bài đầu tiên của hành trình này, hãy đọc cuốn “Những gì còn lại” đang được bán trên Amazon.

Nguồn: theminimalists.com

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s