Ngày 12: Cho đi

Hôm qua, Ryan đổ rác. Hôm nay, những thứ còn lại trong hộp của anh, là những đồ có thể cho đi hoặc đem bán.

Khi đã lọc ra được những thứ đồ để cho đi, chúng ta có thể liên hệ với một vài tổ chức ở địa phương như: Hội từ thiện, Trung tâm nhân đạo, khu chế xuất đồ tái chế – những nơi sẵn lòng nhận đồ của Ryan. Đó là những thứ đồ không đem lại giá trị nào cho cuộc sống Ryan, nhưng có thể đem lại giá trị cho cuộc sống của nhiều người khác.

Nếu bạn vẫn thấy tiếc rẻ những thứ đồ bạn đem đi từ thiện, hãy nghĩ thế này: chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi tạo thêm giá trị cho cuộc sống những người khác – thứ hạnh phúc mà ta chẳng bao giờ có được nếu cứ khư khư tích trữ vật chất cho riêng mình.

“Cho đi” là Ngày 12 trong Hành trình 21 ngày đến sự tối giản hóa. Chúng ta sẽ đi tiếp sang ngày 13.

Nguồn: theminimalists.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s